5 quyển sách tiếng Việt dành cho những kẻ rày đây mai đó

Tôi chả bao giờ nghĩ có ngày mình lại viết dạng bài listopia trên 3594 Miles. Listopia là gì á? Là những bài kiểu “5 lí do bạn nên”, “6 điều bạn cần”, “7 đức tính con …

Source: 5 quyển sách tiếng Việt dành cho những kẻ rày đây mai đó

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: