Pop – Art & Avant Garde

WhatsApp Image 2016-08-18 at 8.42.13 PM

Sống ở Hà Nội gần 20 năm nhưng chưa từng đi xem ca trù. Điều buồn cười là lần đầu đi xem lại do một bác người tây kéo đi.

Ca là hát. Trù là thanh tre. Ca trù là hát để được những thanh tre (trên thanh tre ngày xưa có ghi những mệnh giá tiền khác nhau, khán giả nếu thấy hay sẽ vứt những cây tre này vào một chậu thau đồng, coi như là phần thưởng cho các ca nương đến cuối buổi biểu diễn)

Điều khác biệt giữa ca trù (Art Music) với nhạc trẻ (Popular music) là khán giả – người tiếp nhận giá trị của nghệ thuật.

Đối với pop music, không quá khó để một đứa trẻ ba hoặc bốn tuổi cảm nhận được giai điệu của bài hát vì hầu hết tất cả những bài pop music đều được sáng tác trong một vocal range nhất định và bao gồm nhiều vòng hợp âm (chord or musical phrase) đơn giản và được lăp đi lặp lại. Công thức cho một pop music mà dễ dàng thương mại hoá = a catchy hook (which audience will embed in their mind) + anything that is compatible with the song chord

Ngược lại, đối với ca trù ( Art Music or Avant Garde) đòi hỏi một sự giáo dục rất lớn về ý nghĩa nhạc lí va nội dung được truyền tải để có thể cảm được những cái hay mà nghệ sĩ ca trù đang muốn hướng tới . Đây cũng là lý do vì sao nhiều người nghe ca trù sẽ cảm thấy “what the hell are these people doing? Are they really playing music?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: