Triết Học 101

Bạn không thích triết học? Bạn nghĩ triết học là một môn không có tính ứng dụng cao? Triết học chỉ xoay xung quanh chủ nghĩa Mác Lê Nin? Bài viết sẽ cho các bạn một cái nhìn toàn cảnh hơn về triết học.

Advertisements

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: