What does it mean to be sucessful?

Nobody dreams of a life full of debacles. Nobody wishes to end up with fiascoes. Nobody desires failure. I suppose everyone is longing for success.

Advertisements

Triết học 101 – Lập Luận

Một người học triết cần phải nắm rõ ràng và chắc chắn cách lập luận hay tranh luận (arguments). Tất cả các vấn đề trong triết học đều quay xung quanh lập luận. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng biết thế nào là lập luận và cách lập luận như thế nào là đúng.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: