What does it mean to be sucessful?

Nobody dreams of a life full of debacles. Nobody wishes to end up with fiascoes. Nobody desires failure. I suppose everyone is longing for success.

Advertisements

Triết học 101 – Lập Luận

Một người học triết cần phải nắm rõ ràng và chắc chắn cách lập luận hay tranh luận (arguments). Tất cả các vấn đề trong triết học đều quay xung quanh lập luận. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng biết thế nào là lập luận và cách lập luận như thế nào là đúng.

A little Happiness

Chả là hôm nay thấy bản thân quá may mắn nên muốn viết cái gì đấy để sau này còn có cái mà nhắc lại. Chuyện là trình độ tiếng trung của thằng bé chỉ dừng lại ở mức ni hao, wo ai ni và một vài câu mua bán hoa quả rau củ đơn... Continue Reading →

Killing an Innocent in Self-Defense

Otsuka in his paper “Killing the Innocent in Self-defense” insists that we are not morally justified to kill innocent aggressor in self-defense. In this paper, I will argue that it is indeed morally permissible to kill an innocent aggressor in self-defense if killing them was the only choice available to prevent the fatal threats.

Response to Skeptical Theism

The basic thesis of evidential problem of evil is that because there is probably so much pointless evil in the world, it is rational to think that God does not exist.  Wykstra’s skeptical theism attempts to show that it is, in fact, more rational to believe there is no pointless evil at all, which means... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: