Hamudodi – Thuật Yêu Đương

Đây có lẽ là một trong những quyển sách mang tính khai sáng cho mình về tâm lý của cả hai giới. Nếu đặt địa vị của bác Thu Giang vào thời điểm viết, khi những tiến bộ khoa học về tâm lý học con người chưa phát triển như bây giờ, nhưng với những... Continue Reading →

Advertisements

Hamudodi – Tắt Đèn

Hamudodi Series | Chapter 2 Ai cũng biết chị Dậu, nhưng không phải ai cũng biết chị tên thật là Thị Đào. Ai cũng biết Tức Nước Vỡ Bờ, nhưng không phải ai cũng đã từng đọc hết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Đến bây giờ, sau hơn 6 năm, mình mới hiểu vì... Continue Reading →

Hamudodi – Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Hamudodi Series | Chapter 1 Nhiều người bảo chuyện của Nguyễn Nhật Ánh thường nhẹ nhàng, không thấm lại được lâu. Đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh cũng giống như đưa bàn tay ra để cố nắm giữ lấy một cơn gió nhẹ vậy, nắm hoài, giữ hoài cơ mà không tài nào nắm được và cứ như... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: